Ysgol

Gwybodaeth


  • Beth sydd yn digwydd efo gwybodaeth fi? - clciwch yma (pdf)
  • Map Lleoliadau Safleoedd Ysgol Bro Idris - cliciwch yma (pdf)
  • Bwydlen Ysgolion Uwchradd - Mae Bwydlen ‘Wythnos 1’ yn dechrau yn y brif safle’r Ysgol ar ol hanner tymor , sef yr wythnos yn cychwyn Mehefin 3, 2019 - cliciwch yma (pdf)
  • Bwydlen Ysgolion Cynradd 2018 - 2019 - cliciwch yma (pdf)