Rhieni

Gwisg Ysgol


Mae gan yr ysgol wisg ysgol swyddogol. Ein hamcan yw sicrhau bod y disgyblion yn edrych yn lân ac yn daclus bob amser. Mae gwisg ysgol ar gyfer pob Ffês fel y gwelir isod.

 

Siwmper las gyda logo’r ysgol, crys gwyn polo gyda logo, trowsus neu sgert ddu, sanau du ac esgidiau du.

Tymor yr Haf - Ffrog Gingham las golau, sanau gwyn ac esgidiau du.

Siwmper V llwyd logo, crys gwyn, tei, trowsus neu sgert ddu, sanau du ac esgidiau du.

Blaser llwyd, crys gwyn, tei, trowsus neu sgert ddu, sanau du ac esgidiau du. Mae caniatád i ddisgyblion wisgo siwmper Ffês 2 o dan y blaser pe dymunent wneud hynny.

Crys T glas a siorts neu skort du i bob oedran, trainers.

 

*Mae’n bwysig fod enw disgyblion ar eu heiddio (yn enwedig siwmperi a dilad Addysg Gorfforol) er mwyn hwyluso’r broses o ddychwelyd unrhyw ddillad coll.

NI CHANIATEIR

GWISGO TRAINERS YN YSGOL BRO IDRIS - DIM HYD YN OED RHAI DU.
GWISGO ‘SKINNY JEANS’ NA LEGGINGS YN YSGOL BRO IDRIS CHWAITH.