Rhieni

Gwisg Ysgol


Mae gan yr ysgol wisg ysgol swyddogol. Ein hamcan yw sicrhau bod y disgyblion yn edrych yn lân ac yn daclus bob amser. Mae gwisg ysgol ar gyfer pob Ffês fel y gwelir isod.

Danfonwch y ffurflen archebu yn ol drwy post neu ebost i’r cyfeiriadau isod

Post
Swyddog Gweinyddol, Prif Safle – Ysgol Bro Idris, Ffordd yr Aran, Dolgellau LL40 1HY

Ebost
swyddfa@broidris.ysgoliongwynedd.cymru