Rhieni

Cysylltu


Pennaeth Strategol - Jano Owen

Ysgol Bro Idris, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1HY
Rhif Ffôn (prif safle) - 01341 424949
Ebost - swyddfa@broidris.ysgoliongwynedd.cymru