Rhieni

Bwydlen y Ffreutur


Ni chaniateir i unrhyw ddisgybl adael yr ysgol yn ystod amser cinio ac eithrio'r un neu ddau sy’n mynd adref i ginio, a rhaid i’r rhai hynny ofyn am ganiatád yn ysgrifenedig.
Darperir cinio ardderchog am bris rhesymol yn yr ysgol ar gyfer y sawl sydd ei angen.
Mae darpariaeth ar gyfer y rhai sy’n dod â’u bwyd eu hunain i fwyta gyda phawb arall yn y ffreutur.

Bwydlen (cychwyn 4ydd o Dachwedd, 2019) - cliciwch yma

Cinio llawn Disgyblion - £2.95 / Oedolion - £3.20
Cinio Disgyblion - £1.80 / Oedolion - £2.00
Wrap/ Brechdan - £1.30
Bocs Salad - £1.60
Pasta pot - £1.60
Jacket potato a filling - £1.80
Iogwrt - 40c
Ffrwyth - 40c
Grawnwin - 60c
Cacen Muffin neu bisged - 70c
Cacen a cwstard Disgyblion - 90c / Oedolion - £1.00
Poteli dŵr - 50c
Sudd ffrwythau - 50c
Diodydd Cwpan - 30c
Peiriant bwyd - £2.20

Amser Egwyl
Tost - 50c am 2 sleisen
Pitsa - 70c
Cawl - 50c
Muffin efo caws - 50c
Toastie caws - 70c
Siocled poeth - 65c
Te - 50c
Coffi - 50c

Safleoedd Ffês 1 a 2 (Blwyddyn 5 a 6)
Disgyblion - £2.50
Oedolion - £3.00

Defnyddir ‘School Comms’ trwy’r ap ‘eeZe Trip’ i dalu am arian cinio disgyblion Derbyn i Flwyddyn 6