Croeso i chi i wefan Ysgol Bro Idris

Mae'r ysgol ddilynol 3 -16 oed hon fydd wedi ei lleoli ar chwe safle'r un cyntaf o'i math yng Ngogledd Cymru. Bydd Ysgol Bro Idris yn cynnig addysg o'r radd flaenaf ar gyfer yr holl ddisgyblion o'r disgybl ieuengaf ym mlwyddyn Meithrin i'r hynaf ym Mlwyddyn 11. Drwy gydol taith addysg eich plentyn o'r cartref i'r Meithrin, o'r Meithrin drwy'r cyfnodau addysgol hyd Flwyddyn 11, byddwn yn cynnig y profiadau a gweithgareddau ysgogol, y gofal a'r gefnogaeth orau posib er mwyn sicrhau fod ein disgyblion yn cyrraedd eu llawn potensial.

image

Newyddion Diweddaraf

 

09.02.21 Trefniadau Newydd ar gyfer cefnogi Plant a Phobl Ifanc Gydag Anghenion Addysgol Arbenning

Mae'r system ar gyfer cefnogi plant a phobl ifanc gydag anghenion addysgol arbennig neu anableddau yng Nghymru yn newid. O fis Medi 2021, mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno system newydd, symlach a mwy ymatebol o ddiwallu anghenion plant gydag anghenion addysgol neu anableddau arbennig.

mwy...

09.02.21 At sylw disgyblion Ysgol Uwchradd Bro Idris, sydd yn cael brechiad/au ddydd lau, 11.02.2021.
  • Mae angen cyrraedd am eich brechiad/au ar yr amser a ddynodir i chi - dim cynt a dim hwyrach os gwelwch yn dda.
  • Oherwydd canllawiau asesiad risg a wnaiff bob rhiant/gwarcheidwaid sydd a phlant/plentyn yn dod am eu brechiad/au i'r ysgol sicrhau bod oedolyn cyfrifol yn dod a fo/hi i'r sesiwn ac yn ei hebrwng adra wedyn os gwelwch yn dda.
  • Gweler isod - ni ddylai unrhyw un fynychu'r sesiwn os oes unrhyw un o'r symptomau ar y rhestr ganddynt ar y diwrnod.

    Twymyn

    Peswch Sych (parhaus)

    Anosmia (diffyg arogl neu bias)

Os hoffech ragor o wybodaeth ffoniwch 03000 853 472 or 07973 473 162

mwy...
Lleoliad

Newyddlen

Newyddlen yma yn fuan...

 

mwy...

Cysylltu

Pennaeth Strategol - Jano Owen
Ysgol Bro Idris, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1HY

Rhif Ffôn (prif safle) - 01341 424949

Ebost - swyddfa@broidris.gwynedd.sch.uk

mwy...