Croeso i chi i wefan Ysgol Bro Idris

Mae'r ysgol ddilynol 3 -16 oed hon fydd wedi ei lleoli ar chwe safle'r un cyntaf o'i math yng Ngogledd Cymru. Bydd Ysgol Bro Idris yn cynnig addysg o'r radd flaenaf ar gyfer yr holl ddisgyblion o'r disgybl ieuengaf ym mlwyddyn Meithrin i'r hynaf ym Mlwyddyn 11. Drwy gydol taith addysg eich plentyn o'r cartref i'r Meithrin, o'r Meithrin drwy'r cyfnodau addysgol hyd Flwyddyn 11, byddwn yn cynnig y profiadau a gweithgareddau ysgogol, y gofal a'r gefnogaeth orau posib er mwyn sicrhau fod ein disgyblion yn cyrraedd eu llawn potensial.

image

Newyddion Diweddaraf

 

05.03.21 Enillwyr y Raffl

Dyma Tomos ac Amelia Warne, enillwyr y raffl gyda'r gwobr megis Ipad

  • 050321-tomos-ac-amelia

mwy...

05.03.21 DIOLCH YN FAWR
  • 050321-diolch
mwy...
Lleoliad

Newyddlen

Newyddlen yma yn fuan...

 

mwy...

Cysylltu

Pennaeth Strategol - Jano Owen
Ysgol Bro Idris, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1HY

Rhif Ffôn (prif safle) - 01341 424949

Ebost - swyddfa@broidris.gwynedd.sch.uk

mwy...